Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en/of
overeenkomst tussen DeHorlogePolijster.NL en een opdrachtgever (klant)
voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.
Polijsten: Wij zijn gespecialiseerd in het weer zo goed als nieuw maken van
een gebruikt horloge. Dit zijn optische werkzaamheden welke wij volledig in
eigen beheer uitvoeren. Het horloge en de horlogeband met sluiting krijgen
vele bewerkingen zoals o.a.: reinigen, slijpen, schuren, herstellen,
verschillende manieren van polijsten, ook wordt het horloge in de meeste
gevallen na behandeld d.m.v. droogstomen. Zo wordt er alles aan gedaan om
het horloge weer zo goed als nieuw te verkrijgen. Niet alle werkzaamheden
zijn te benoemen, vakmanschap, kennis en ervaring maakt het voor ons
mogelijk elk horloge vaak weer als nieuw te verkrijgen.
Reparatie: horloge service, repareren, herstellen of restaureren. Naast onze
polijstservice werken wij met gespecialiseerde en volleerd erkende
horlogemakers.
Machines en technieken: Het materiaal en de machines die wij gebruiken zijn
voorzien van de modernste technieken.
Pakketdeals: Onze prijzen worden aangeboden met duidelijke pakketdeals.
De genoemde prijzen van de pakketdeals in advertenties en op onze
website(s) kunnen afwijken als daar aanleiding voor is. De genoemde offerte
prijzen zijn altijd; vanaf prijzen.
Wat betekend onderhoud aan het horloge: voordat wij een horloge gaan
bewerken wordt deze gedeeltelijk gedemonteerd, tijdens het demonteren
kunnen wij versleten of niet meer werkende onderdelen tegen komen. Dit zal
direct met de klant worden besproken. Wij zullen nooit zonder toestemming
van de klant polijst en/of herstelwerkzaamheden toepassen.
Aanbieden, Levering en Levertijd: Levering geschiedt altijd op afspraak en
door het ter beschikking stellen van de goederen in de showroom of
werkplaats. De aangegeven levertijden zijn indicatief en kunnen tussentijds
worden aangepast. Overschrijding van de levertijd geeft de klant geen recht
op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


Aanbieden per post: Verzekerde verzending is ook mogelijk, dit kan de klant
zelf regelen via Post.NL of wij laten het horloge bij de klant ophalen via de
samenwerking die wij hebben met onze gespecialiseerde waarde
transporteur. Houd u rekening met een extra opslag van de

verzekeringskosten door een verhoging van de verzekerde waarde van uw
zending.
Oplevering en vervolg: Klant dient het geleverde grondig te inspecteren op
gebreken op het moment dat de goederen aan hem ter beschikking worden
gesteld. Klant erkent bij aanname/overdracht van het product(en) zich
akkoord te bevinden met het resultaat en zal vanaf direct daarna geen recht
meer uitoefenen op gebreken in de ruimste zin van het woord.
Retour naar de fabrikant: Soms is een horloge zo erg beschadigd, niet (goed)
werkend meer dat we de klant zullen adviseren deze bij het betreffende
horlogemerk ter reparatie aan te bieden. Als hiervoor een aanvraag wordt
gedaan zullen wij de opdracht voor de klant op zijn verzoek volledig in eigen
beheer uitvoeren.
Offerte: vooraf aan het polijstwerk maken wij altijd een offerte. Indien de
klant besluit om de opdracht niet te laten uitvoeren, dan berekenen wij
slechts €75,- voor de gemaakte onderzoekskosten. Exclusief de verzekerde
verzendkosten deze zijn voor rekening van de klant.


Beperkte aansprakelijkheid: Wij staan garant dat de werkzaamheden aan het
horloge naar ons beste vermogen zal worden uitgevoerd. De volledige
eindverantwoordelijkheid blijft bij de klant. Eventuele aansprakelijkheid laat
zich door ons beperken tot maximaal €250,- per opdracht.
Onze garantievoorwaarden: Nadat wij de nodige werkzaamheden hebben
uitgevoerd en het horloge is afgeleverd heeft de klant 3 maanden garantie.
Alleen de eventueel door ons vervangende onderdelen vallen onder onze
garantieplicht. Garantie is niet van toepassing als blijkt dat het horloge plots
(helemaal) niet meer goed werkt of niet goed is gebruikt. Daaronder vallen
ook eventueel beschadigingen door, stoten, val en/of alle andere
onzorgvuldige omgang met het horloge.


Waterdichtheid test: alle horloges welke bestand zijn tegen water (af-
gezekerde waterdichtheid af fabriek) worden door ons elektronisch getest en
indien deze niet (meer) waterdicht is zorgen wij ervoor dat het alsnog
waterdicht wordt afgeleverd. Garantie op blijvende waterdichtheid is helaas
niet mogelijk. Elke waterdichtheidstest blijft altijd een momentopname.
Toegepast recht: Op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en
werkzaamheden in en extern met DeHorlogeMaker.nl en de daaruit
voortvloeiende rechten en verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.

DeHorlogePolijster.NL | T. 073 72 00 875 | info@dehorlogepolijster.nl |

| ’s-Hertogenbosch |

DeHorlogePolijster.NL | KvK Nr. 63948737

Herziende voorwaarden augustus 2022